Med fluglinor på kusten

Inte helt lätt och flugfiska i all blåst, så kanske inte helt ovanligt att man byter från flytlina till imlina för att komma ut en tur i allt blåsväder.

Intermidialinan har blivit väldigt vanligt på kusten genom åren, nästan så flytlinan helt försvunnit, en orsak är att Imlinan inte är så vågkänslig.

En annan kan vara att kontakten med flugan påstås vara så mycket bättre att man känner om det är nån havsöring som smakar på flugan.

Den hvide prins

Fördelar och nackdelar mellan Imlinan och flytlinan kan lätt spåra ur om man gör det till en allmän debatt, om vad som är bäst eller inte.

En bidragande orsak till vad du skall välja är var och hur du fiskar, där är tex många på västkusten som huvudsakligen bara fiskar med Imlina.

Där är en hel del Danskar och Norrmän som även föredrar sjunklina eller i varje fall så kallad ”fast sinking im” linor på delar av sina kuster.

WF#6 Vector IM, Spook stalker #6, 8 fot och den Hvide Prins

En annan faktor som jag tycker borde vara med är salthalten där du fiskar, olika imlinor beter sig olika beroende på hur salt vattnet är där du fiskar.

Saltfaktorn kan skilja mellan 4 upp till 26 bara för ett ge dig en siffra att jämföra med, om vattnet är mer salt , så bär det linan enklare ytligt.

Är det mer färskvatten, så sjunker samma lina fortare vilket ibland kan innebära snabbare bottenkänning om du inte håller koll på sjunk faktorn.

Olika klumpar till olika väder

Lägg även till vad för fluga, och hur fort du tar in flugan, så har du ytterligare en faktor som kan påverka ditt fiske på olika vis.

Fiskar du gärna från kobbar och skär, så är en lina som sjunker troligtvis en bättre lina för dig, speciellt om det är djupare en 2 meter framför dig.

Fiskar du mer vadande på grunda partier eller inne mellan tång och stenar, då är nog en flytlina att föredra på många platser.

Gillar du fiska i blåsväder med mycket vågor, så skall du nog hålla dig till en imlina eller en sk ”ghost tip” som alternativ.

Med Ghost tip

Tar du även höjd för motvind eller medvind, så kan linvikt och längd på klumpen också vara nått du skall tänka på.

Kortare klump kan vara lättare i mycket vind att kasta , men kan vara mer sladdrigt i svagare vindförhållanden.

Längre klump plaskar inte lika mycket på vindstilla dagar och det är lättare att hålla mer lina i luften innan du skjuter lina.

En lina med olika toppar

Kastlängden kan för vissa också göra en skillnad på gott och ont, många föredrar imlinor då de är tyngre och teoretiskt kastar längre.

Samma linklass kan skilja så mycket som 5 gram och du kan påverka vikten beroende på hur mycket lina du håller i luften samtidigt.

Därför kan det ibland vara en ide att fiska med underklassad lina dvs en klass 6 lina till ett klass 7 spö om du vet vad du håller på med.

Traditionell WF lina

Nu så har jag personligen gått tillbaka till att fiska med imlina ett tag för att jämföra resultat och omständigheter för mitt eget fiske.

Jag har en längre tid nästan bara fiskat med flytlina, då jag i en period lade imlinan över ryggen på havsöringar.

Resultatet blev en virvel eller en havsöring som hoppade, vilket irriterade mig mycket när det hände.

Kastklump

Nu ger jag imlinan en chans till och skall anpassa olika kombinationer beroende på var och när jag fiskar.

Som ni ser så är jag också ute mer i blåsväder, men tanken är också att som i England fiska djupkanter från klippor och land framöver.

Något som jag tror skall öppna upp för spännande sommarfiske och nya platser på kusten framöver, vem vet kanske en storöring kliver på.

Hur som helst, så gäller det att inte snöa in på bara ett sätt och en fluga utan vara öppen för olika kombinationer, allt för att utforska nya möjligheter framöver.

Behöver du hjälp med vad som passar, så är du välkommen att fråga, jag har prövat det mesta av vad som finns, bäst är att utgå ifrån dig själv, så blir det mer rätt än att göra som alla andra.

Tight Lines
Christopher

PS passa på att hänga på Flugfiskarnas den 29 mars på Hammars backar, anmälan sker via facebook, en möjlighet att träffa andra glada flugfiskare på kusten.