Vi har Era kunduppgifter registrerade antingen för att du har varit eller är kund till oss, du har gjort ett köp hos oss eller du har någon gång kommenterat en artikel eller skickat ett mail.

Om vi får behålla dina kunduppgifter så kommer de endast att användas för den dialog/kontakt eller köp kopplad till flyfish4fun verksamhet och kommer inte att lämnas ut till 3:e part utan Er aktiva medverkan så som vid köp med KLARNA eller Kort.

Om du väljer att bli borttagen från vår databas så som köpare, så tar vi bort dina kontaktuppgifter helt och du är när som helst välkommen att återupprätta kunduppgifter hos oss igen om intresse finns för köp eller annan typ av dialog med oss. Vill Ni stå kvar med dina kunduppgifter tills vidare : Ni behöver inte göra något alls.

Vill Ni ta bort Er ifrån databasen :Ni kan själv gå in och ta bort Era uppgifter eller med motsvarande mailadress som Ni har på kontot.
Ni kan skicka en epost till oss där ni kort ber mig ta bort Era uppgifter, viktigt är då att det är samma mailadress som på kontot.

Vi kommer alltid att rätta oss efter gällande lagstiftning och praxis avseende GDPR.
Vid en sk personuppgiftincident . så kommer vi inom 72 timmar efter vi fått kännedom om händelsen att anmäla och informera Datainspektionen.

Vi kommer även att informera berörda personer inom 72 timmar efter vi fått kännedom om händelsen, för att säkerställa den enskildes trygghet och möjligheter att agera i händelsen.

Har Ni önskemål om att få utdrag om era kunduppgifter, står vi självklart till tjänst om Ni kan påvisa rätt mailadress kopplat till kontot.
Ansvarig för alla uppgifter på flyfish4fun avseende  personuppgifter, kundregister samt mailuppgifter och inlägg på kontaktsidan är Christopher Bell Blomquist.

Alla uppgifter raderas av flyfish4fun löpande på kontaktsidan, på mail och om konto vid köp varit passivt under än ett 1 års period.
Har Ni frågor är det bara att kontakta oss via vår kontaktsida

GDPR In English
All personal information you provide us with or that we obtain will be handled by flyfish4fun.se as responsible for the personal information. The personal information you provide will be used to ensure deliveries to you, the credit assessment, to provide offers and information on our catalog to you.

The information you provide is only available to flyfish4fun.se and will not be shared with other third parties. You have the right to inspect the information held about you.

You always have the right to request flyfish4fun.se to delete or correct the information held about you. By accepting the flyfish4fun.se Conditions, you agree to the above.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us, we will help you in anyway we can to clarify your questions.

Christopher Bell Blomquist
www.flyfish4fun.se